makale arama...

Sürdürülebilir Enerji Nedir?

Güncellenen doğum verilerine göre geçtiğimiz hafta sonu itibari ile dünya nüfusu tam 8 milyar insana ulaştı. Bu, her zamankinden daha fazla kaynağa talep olacağı ve halihazırda zorluk çeken toplumların, devletlerin üzerindeki stresin daha artacağı anlamına geliyor.

Dünya nüfusu genişlediği sürece artmaya devam edecek kaynak sıkıntılarının başında enerji kaynakları gelmekte. Bu sebeple ısınmadan üretime, ulaştırmadan aydınlanmaya kadar onlarca hayati konuda en önemli rolü üstlenen enerji kaynaklarına ulaşım ve bu kaynakların verimliliği konuları önemini arttırmaya devam ediyor. Bu talepleri karşılayabilmek, var olan alt yapıyı güçlendirmek veya altyapı bulunmayan yerlere gerekli yatırımları sağlayabilmek için ise sürdürülebilir enerji yatırımlarına büyük rol düşüyor.

Peki geleceğimizi şekillendireceğine kesin gözle bakılan, yüzlerce devletin, topluluğun ve şirketin milyarlarca dolar yatırım yaparak geliştirmeye çalıştığı sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir enerji kavramları hakkında tam olarak ne biliyoruz, ve bu iki konsept arasında nasıl bir bağ var?

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Enerji Kavramları

Enerji sürdürülebilirliği sorunu bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biridir. Fosil yakıtların bulunabilirliği azalırken, dünyanın enerjiye olan talebi eşi benzeri görülmemiş bir oranda artmaktadır. Bunun sonucunda enerji fiyatlarında meydana gelen artış, yenilenebilir ve sürdürülebilir alternatif enerji kaynakları arayışına yol açmıştır.

Sürdürülebilir enerji, tüketildiği oranda ya da tüketildiğinden daha hızlı yenilenebilen enerjidir. Güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynakları, doğal olarak yenilendikleri için sürdürülebilirdir. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar sürdürülebilir değildir çünkü bunlar eninde sonunda tükenecek olan sınırlı kaynaklardır.

Sürdürülebilir enerjinin amacı, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu da fosil yakıtlara bağımlılıktan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi gerektirmektedir. Aynı zamanda enerjiyi kullanma şeklimizde verimlilik iyileştirmeleri gerektirir.

Yenilenebilir Enerjinin Sürdürülebilirlik ile İlişkisi Nedir?

Dolayısıyla anlaşılacağı üzere sürdürülebilirlik, her ne kadar kesin bir anlama sahip olmasa da, enerji konusu kapsamında ele alındığında uzun soluklu ve akıllı yatırımlar ile sahip olunan, bulunduğu çevreye zarar vermeyen ve kaynak sorunu yaşamaması beklenen enerji olarak düşünülebilir. Bu çerçevede ele alındığında akla ilk gelen enerji kaynakları ise yenilenebilir enerji kaynakları olmaktadır.

Sürdürülebilir enerji genellikle yenilenebilir enerji ile karşılaştırılır. Yenilenebilir enerji tanımı gereği sürdürülebilirdir, ancak tüm sürdürülebilir enerji yenilenebilir değildir. Örneğin, nükleer enerji sera gazı üretmediği için sürdürülebilirdir, ancak yakıt sınırlı olduğu için yenilenebilir değildir.

“Sürdürülebilir enerji” terimi bazen “temiz enerji” veya “yeşil enerji” ile birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak bu terimlerin farklı anlamları vardır. Temiz enerji, güneş ve rüzgar enerjisi gibi kirlilik üretmeyen enerjiyi ifade eder. Yeşil enerji ise hidroelektrik gibi düşük çevresel etkiye sahip enerjiyi ifade eder.

Görüldüğü üzere sürdürülebilir enerji kaynakları sınırlı sayıda değildir ve gelişen teknoloji, artan yatırımlar ile beraber her geçen gün yeni formüller ortaya çıkmakta, veya var olan formüller geliştirilmektedir. Free Energy Box projesi, işte tam bu kapsamda değerlendirilebilecek, devrim niteliğinde bir ürün ortaya çıkarmaktadır.

Free Energy Box, başta Türkiye olmak üzere bağımsız ve yeşil enerji devrimini gerçekleştirmeyi hedefleyen tüm ülkelerin bu hedeflerini sürdürülebilir ve üstün teknoloji yöntemleri ile yürütebilmesini sağlayan bir sistemler bütünüdür. Dünyanın ilk havayı, su kaynaklarını, toprağı kirletmeden çalışan, sıfır karbon salınımı ile üretilen, %100 çevre dostu, kesintisiz ve sınırsız enerji üretme teknolojisi olan Free Energy Box, kurulum ve kullanım kolaylığı ile yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Türkiye’den dünyaya açılarak geniş kitlelerin yeşil ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Free Energy Box, vizyonunu geleceğe odaklamış ve bu doğrultuda çözüm ortağı olmaya her geçen gün erişilebilirliğini ve portföyünü arttırarak devam etmektedir.