makale arama...

Yeşil Ekonomi Nedir?

Yeşil Ekonomi Nedir?

Hemen her toplumun gündeminde olan ekonomik sıkışmışlıklar ve giderek artan kaynak krizleri, uluslararası merkezlerini, bilim insanlarını ve ekonomistleri “yeşil ekonomi” olarak adlandırılan programlara itmekte, ülkeler bu kapsamda önemli değişiklikler yapmakta veya yapmayı tasarlamaktadır.

Peki, yeşil ekonomi tam olarak ne demektir?

Yeşil ekonomi terimi ilk kez 2006 yılında İngiltere Başbakanı David Cameron tarafından ortaya atılmıştır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 2008 yılında “Yeşil Ekonomiye Doğru” başlıklı bir rapor yayınlamıştır, raporda yeşil ekonomi, “çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli ölçüde azaltırken insan refahını ve sosyal eşitliği artıran bir ekonomi” olarak tanımlanmıştır.

Yani anlaşılacağı üzere yeşil ekonomi, çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltmayı amaçlayan bir ekonomidir.

Yeşil ekonomi, düşük karbonlu, kaynakları verimli kullanan ve sosyal açıdan kapsayıcı bir ekonomi olması hedeflenen ve bu amaçlar doğrultusunda kapsamlı değişiklikler, düzenlemelere yer veren bir model olarak kendisini konumlandırır. Bu kapsamda çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli ölçüde azaltırken insan refahını ve sosyal eşitliği geliştiren bir ekonomi modeli hedeflenmelidir. Yeşil bir ekonomide, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir tarım ve diğer yeşil sektörlerden elde edilen istihdam ve gelirlerdeki büyüme, ekonominin karbondan arındırılmasından kaynaklanan iş ve gelir kayıplarını aşabilmekte, sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe dair önemi adımlar atılabilmektedir.

Nasıl Bir Yeşil Ekonomiye İhtiyacımız Var?

Yeşil ekonomi, yeşil altyapıya yatırım yaparak, çevre dostu teknolojiler geliştirerek ve yeşil enerji sektöründe istihdam yaratarak yapılabilir. Yeşil ekonominin amacı, çevresel etkiyi azaltarak ekonomik büyümeyi daha sürdürülebilir hale getirmektir.
Örneğin yeşil bir ekonomi, ekonomik tabanı birkaç kilit sektöre veya endüstriye bağımlı olmaktan uzaklaştırarak çeşitlendirmeye çalışmalıdır. Bu, ekonomiyi şoklardan izole etmeye yardımcı olacak ve uzun vadede daha fazla esneklik sağlayacaktır. Aynı zamanda yeşil bir ekonomi, inovasyonu ve emisyonları azaltmaya ve kaynak verimliliğini artırmaya yardımcı olabilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmeye çalışmalıdır.

Atıkları azaltmak ve çevresel performansı iyileştirmek için tüm sektörlerde kaynak verimliliğini arttırmayı hedefleyen bir model olmasıyla da öne çıkan yeşil ekonomi modeli, fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerji gibi düşük karbonlu enerji kaynaklarına yönelmeyi de içermelidir.

Devlet ve finans kuruluşlarının desteğinin son derece önemli olacağı bu model kapsamında sürdürülebilir bir şekilde faaliyet gösteren ve yeşil işler yaratan işletmelere destek sağlamalı, ekonomik büyümenin faydalarının toplumun tüm üyeleri arasında adil bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak sosyal eşitliği teşvik etmeye çalışmalıdır.

Bu hedefler doğrultusunda ilerlendiğinde düzgün uygulanmış bir yeşil ekonomi programı, temiz su, hava ve gıdaya erişim sağlayarak ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik ederek insan refahınının iyileşmesini sağlayacak – entegre edildiği ülke ve toplumun geleceğine yapacağı en önemli yatırımlardan biri olacaktır.

Free Energy Box ile hayata geçirilmesi planlanan yeni nesil Toplu Taşıma Aracı Oturma Düzeni projesinin merkezi güç̧ sistemi 60.000 beygir gücündedir.
Sınırsız menzil özelliğindedir.