makale arama...

Küresel İklim Krizi Nedir?

Küresel İklim Krizi, dünya genelindeki iklim sistemlerinin bozulması ve iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkilerin bir bütünüdür. Bu kriz, insan etkinlikleri sonucu atmosferde biriken sera gazları nedeniyle dünya genelinde sıcaklık artışına, deniz seviyelerinin yükselmesine, ekstrem hava olaylarının sıklaşmasına, su kaynaklarının azalmasına, biyolojik çeşitliliğin tehlikeye girmesine ve ekosistemlerin dengesizleşmesine neden olmaktadır.

Ülkemizde de etkileri özellikle 2023 senesinde çok yoğun hissedilen Küresel İklim Krizi, tüm toplumların geleceğini tehdit eden en büyük sorunlardan biri haline gelmiş olmakta, ve bireylerden kurumlara ciddi önlemlerin alınmasına sebebiyet vermektedir.

Küresel İklim Krizi’nin etkilerini azaltmak ve önlemek için her seviyede (bireysel, ulusal, uluslararası) eylemlere ihtiyaç vardır. Peki ilgili krizi önlemek adına neler yapılmakta veya yapılması gerekmekte, ve bu krizin en büyük mimarı olan fosil yakıtların kullanımının tamamiyle geride bırakılması mümkün mü?

 Küresel İklim Krizini Önlemek: 3 Farklı Yol

 Küresel İklim Değişikliği hayatlarımızı her yönden etkilemeye devam ediyor, ve bu krizi önlemek için sadece bizim değil, hepimizin, dünyanın efor sarf etmesi gerekli.

 Bireysel Önlemler: Bireysel kapsamda alabileceğimiz önlemlerin büyük bir çoğunluğu enerji kaynaklarını dikkatli kullanmak ve sisteme en az yükü yüklemek olarak özetlenebilir. Örnek olarak aşağıdaki önlemler tavsiye edilebilir;

 • Enerji tasarrufu sağlamak için elektrik ve su kullanımını azaltmak, daha az enerji tüketen cihazlar tercih etmek, ısıtma ve soğutma sistemlerini verimli kullanmak gibi adımlar almak.
 • Fosil yakıtlı araç kullanımını azaltmak veya bırakmak, toplu taşıma veya bisiklet gibi alternatifleri tercih etmek.
 • Sürdürülebilir gıda alışverişi yapmak, et tüketimini azaltmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemek.
 • Geri dönüşüm, atık azaltma ve plastik kullanımını sınırlama gibi çevre dostu alışkanlıklar edinmek.

 Ulusal Önlemler: Ulusal önlemlerin başında da enerjiye bakışımızı ülke olarak değiştirmek ve gerekli makro yatırımları yapmak geliyor. Bu yatırımların ve projelerin bazıları aşağıdaki gibidir;

 Temiz enerji kaynaklarını teşvik etmek ve fosil yakıtlardan uzaklaşmak için politikalar oluşturmak, çevre dostu ulaşım sistemlerini geliştirmek ve teşvik etmek.

 • Orman koruma ve ağaçlandırma projelerini desteklemek, ormansızlaşmayı engellemek.
 • Sanayi süreçlerini daha çevre dostu hale getirecek yasal düzenlemeler yapmak.
 • Sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik eden politikalar geliştirmek.

Uluslararası Önlemler: Uluslararası önlemler ise bireyler tarafından değişime ikna edilen ulusların birbiri ile anşalarak daha da kapsamlı projelere imza atması, uyum sağlamayan ülkelerin ikna edilmesi ve bu konsensusun bir takım kurallarla tasdiklenmesini hedefler. Bu süreçler aşağıdaki şekillerde ilerleyebilir:

 • Uluslararası iklim anlaşmalarına katılmak ve bu anlaşmalara sadık kalmak (örneğin Paris Anlaşması).
 • Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel hedeflere uygun olarak çalışmak.
 • Gelişmekte olan ülkelere finansal destek sağlayarak temiz enerji ve sürdürülebilir kalkınma projelerini desteklemek.
 • Teknoloji ve bilgi transferini teşvik ederek iklim değişikliği ile mücadele kapasitesini artırmak.
 • İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğini teşvik etmek.

 Free Energy Box: Türkiye’den Dünya’ya Temiz Enerji 

Dünyanın ilk havayı, su kaynaklarını, toprağı kirletmeden çalışan, sıfır karbon salınımı ile üretilen, %100 çevre dostu, kesintisiz ve sınırsız enerji üretme teknolojisi olan Free Energy Box, kurulum ve kullanım kolaylığı ile yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Türkiye’den dünyaya açılarak geniş kitlelerin yeşil ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Free Energy Box, vizyonunu geleceğe odaklamış ve bu doğrultuda çözüm ortağı olmaya her geçen gün erişilebilirliğini ve portföyünü arttırarak devam etmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*