makale arama...

İklim Değişikliğinin Yenilenebilir Enerji ve Ekolojik Denge ile İlişkisi

Hepimizin bildiği üzere küresel iklim değişikliği, insan faaliyetlerinin neden olduğu ve gezegenin ikliminde önemli değişikliklere yol açan sürece verdiğimiz isim olarak adlandırılabilir, ve iklim değişikliğinin etkileri, dünya çapında hissedilmektedir. Bu etkiler arasında deniz seviyesinin yükselmesi, artan hava olayları, kuraklık ve aşırı yağışlar yer almaktadır. İklim değişikliğinin etkileri, ekolojik sistemleri, insan sağlığını ve ulusal, uluslararası ekonomiyi son derece olumsuz etkilemektedir.

Bu yazıda da bahsedeceğimiz üzere iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve ekoloji, birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır. İklim değişikliğiyle mücadelede, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve ekolojik sistemlerin korunması gerekmektedir – ve ancak bu sayede dünyamız yeni yüzyıla en az zararla girebilir.

İklim Değişikliği ve Ekolojik Denge

Ekoloji, canlı organizmalar ve bunların çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik denge ise doğanın kendi kendine kurduğu düzene verilen isimdir. Tahmin edilebileceği üzere iklim değişikliği, ekolojik sistemlerini son derece olumsuz etkilemektedir: bitki ve hayvanların yaşam alanlarının değişmesi, türlerin neslinin tükenmesi ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sorunlar artarak büyümeye devam etmektedir.

Fakat doğa, savaşmaya devam etmektedir.

Ekolojik sistemler, iklim değişikliğinin etkilerine karşı doğal savunma mekanizmaları geliştirmiştir. Bu savunma mekanizmaları bitki ve hayvanların iklim değişikliğine uyum sağlamaları, ekolojik sistemlerin kendi kendini düzenleme mekanizmaları ve insan-doğa arasındaki ilişkinin temelinin değişmesi, şefkat temelli bir ilişki üzerine oturması gibi noktalar yer almaktadır.

Fakat bu değişim, bizim sorumlusu olduğumuz negatif etkileri tamamiyle sıfıra indirememektedir, zira ekolojik sistemlerin insan eliyle de korunması, her ne olursa olsun, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Unutmamak gerekir ki ekolojik sistemlerin korunması, iklim değişikliğinin etkilerine karşı doğal savunma mekanizmalarının korunmasını da sağlayacaktır. Ormanların korunması, doğal alanların korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir tarım uygulamaları giderek popülerleşen önlemler arasında kendine yer bulmaktadır.

İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilen enerji kaynaklarını ifade eder, ve yenilenebilir enerji kaynakları, karbon salınımı yapmadığından, iklim değişikliğiyle mücadelede ve bu olumsuz değişikliklerin hayata geçmesinin önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla dünyanın geleceğini düşünen her plan ve projenin çalışmalarına ilk olarak enerji değişimi ile başlaması gerekir.

Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi, başlıca yenilenebilir enerji kaynakları olarak belirtilebilir.

  • Güneş enerjisi, güneş ışığının doğal ışıması ve radyasyonundan elde edilen enerjidir. Günümüzde giderek popülerleşen güneş panelleri sayesinde toplanan güneş ışınları, elektrik enerjisine dönüştürülebilir.
  • Rüzgar enerjisi, rüzgarın kinetik enerjisinin türbinlerde değerlendirilmesi ile elde edilen enerjidir.
  • Hidroelektrik enerjisi, akarsuların potansiyel enerjisinden elde edilen enerjidir. Barajlar kullanılarak toplanan hidroelektrik enerjisi, elektrik enerjisine dönüştürülebilir.
  • Jeotermal enerji, yerkabuğundaki ısı enerjisinden elde edilen enerjidir. Jeotermal kuyulardan elde edilen jeotermal enerji, elektrik enerjisine dönüştürülebilir veya doğrudan ısıtma amaçlı kullanılabilir.
  • Biyokütle enerjisi, bitki ve hayvan atıklarından elde edilen enerjidir. Biyokütle yakıtları kullanılarak elde edilen biyokütle enerjisi, elektrik enerjisine dönüştürülebilir veya doğrudan ısıtma amaçlı kullanılabilir.

Bu kaynaklar, farklı şekillerde kullanılarak enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaktadır, fakat ne yazık ki günümüzde hiç biri tek başına fosil yakıtlara alternatif olmaktadır.

İşte Free Energy Box projesi tam olarak bu noktada devreye girmektedir. İklim değişikliği ile mücadeleyi amaçların en üst sıralarına yerleştiren Free Energy Box projesi gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakılmasını amaçlamakta ve sağlamaktadır.

Enerji üretimi ve tüketimi alışkanlıkları konusunda derin değişiklikler sağlamayı hedefleyen Free Energy Box, insanın ihtiyaç duyduğu hava ve su kaynaklarını kirletmeden, 100% çevre dostu, ücretsiz, kesintisiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağına sahip olma imkanı sunmaktadır. Free Energy Box projesinin vizyonu enerji sürdürülebilirliği ve etkililiği alanında – en basit tabirle – bir devrim yaratmaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*