makale arama...

Temiz Enerji ve Güçlü Türkiye

Enerji, ülkelerin kalkınma hızının ve ekonomik, politik bağımsızlığının ana arterlerinden birini oluşturmaya devam ediyor peki halihazırda hızı giderek artan yenilenebilir enerji devrimi Türkiye için ne ifade ediyor?

Jeopolitik ve ekonomik realiterin gölgesinde gelişmeye devam eden Türkiye’de başta solar ve hidro enerji olmak üzere yenilenebilir enerjiye olan talep her geçen gün artıyor. Üretim maliyetlerinin başında gelen enerji fiyatlarının giderek artması ile beraber önemi giderek artan bu değişimin ülkemiz için kayda değer kazançlar sağlayacağı da artık yadsınamaz bir gerçek olarak kabul ediliyor.

Bu haftaki yazımızda bu faydaların birkaçının altını çizerek bu devrimin neden Türkiye için benzer ülkelere göre belki de daha önemli olduğundan bahsedecek, çeşitli sektörlerin spesifik taleplerine değinerek bizi gelecekte nelerin beklediğine de değinmiş olacağız.

İşte yenilenebilir enerji devriminin ülkemize sağlayacağı 3 ana fayda ve bu faydalar ışığında yaşanması beklenen gelişmeler.

Temiz Enerji Devriminin Türkiye’ye Sağlayacağı 3 Ana Fayda

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmesi ile beraber savunma sanayiinde ekonomiye, ülke genelinde refahın artmasından enerji bağımsızlığına kadar birçok avantajdan faydalanacağı beklenilmektedir.

a) Savunma Sanayi: Temiz enerji teknolojileri, halihazırda yıldızı parlayan Türk savunma sanayi için bir kazanç olabilir. Ülkemiz, temiz enerji kaynaklarını kullanarak yabancı petrol ve yakıta olan bağımlılığını azaltabilir ve bu da gelecekte enerji arzını etkileyebilecek jeopolitik olaylara karşı daha dirençli olmasını sağlayabilir. Bu değişim, Türkiye’nin askeri hazırlığını sürdürmesine ve enerjiyle ilgili şoklara maruz kalmasını azaltmasına yardımcı olacak, bölgedeki önemini arttırmasına da izin verecektir.

b) Enerji Bağımsızlığı: Temiz enerjinin teşvik edilmesi ve özellikle bu alana yatırım yapılması Türkiye’nin enerji bağımsızlığını elde etmesine de yardımcı olacaktır. Günümüzde Türkiye, enerji ihtiyacını karşılamak için büyük ölçüde ithalata bağımlıdır ve bu da üretmesi beklenen ülke ekonomisi üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Türkiye güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi temiz enerji kaynaklarını geliştirerek yabancı enerji kaynaklarına olan bağımlılığını azaltabilir ve bu sayede girdi kalemlerini indirerek Araştırma & Geliştirme çalışmalarına yatırımları arttırma şansı yakalayabilir.

c) Artan Refah: Temiz enerji Türkiye’ye önemli ekonomik faydalar da sağlayabilir. Ne yazık ki her bölgesi eşit gelişmişlik seviyesine sahip olmayan ülkemiz için temiz enerjiye yatırım yapmak ilgili bölgelerde yeni iş imkanları yaratabilir, enerji maliyetlerini düşürebilir ve yeni ekonomik fırsatlar yaratabilir. Bu yatırımlar hem işletmelere hem de bireylere fayda sağlayarak hem ülke genelinde hem de yatırıma ihtiyaç bölgelerde refahın artmasına yol açabilir. Ayrıca, temiz enerji kaynakları geleneksel enerji kaynaklarına kıyasla genellikle daha ekonomik olması hane halkı için de önemli faydalar doğurabilir!

Yenilenebilir enerji projeleri arasında devrimci niteliği ile dikkat çeken Free Energy Box, ülkemizin geleceğe güvenle bakabilmesi için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir.

Dünyanın ilk havayı, su kaynaklarını, toprağı kirletmeden çalışan, sıfır karbon salınımı ile üretilen, %100 çevre dostu, kesintisiz ve sınırsız enerji üretme teknolojisi olan Free Energy Box, kurulum ve kullanım kolaylığı ile yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Türkiye’den dünyaya açılarak geniş kitlelerin yeşil ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Free Energy Box, vizyonunu geleceğe odaklamış ve bu doğrultuda çözüm ortağı olmaya her geçen gün erişilebilirliğini ve portföyünü arttırarak devam etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*