makale arama...

Verimlilik mi Tasarruf mu? Enerji Verimliliği, Enerji Tasarrufu Kavramları ve Arasındaki Farklar

Dünyanın klasik enerji kaynakları her geçen gün azalmaya, yenilenebilir enerji kaynaklarının ise maliyet ve etkililik problemleri tartışılmaya devam ediliyor.

Dünyanın yaşadığı enerji krizine dair cevabın, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu kavramları içinde saklı olduğu artık hemen hemen kabul edilmiş durumda. Enerji üretim ve kullanım alışkanlıklarımızı kökten değiştirmeyi planlayan bu kavramlar ile beraber dünyadaki toplumların ve ülkelerin enerjiye daha güvenli ve etkili ulaşması planlanıyor. Peki bu kavramlar tam olarak ne anlama geliyor, kurumlar bu kavramları planlarına ve stratejilerine nasıl entegre ediyor ve bu kavramlar arasındaki farklar ve benzerlikler tam olarak neler?

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği, aynı miktarda hizmet veya çıktı sağlamak için daha az enerji kullanma sürecine yönelik yatırımları ifade etmektedir.

Enerji verimliliği genellikle tüketiciden ziyade üreticiye yönelik bir takım hedefleri merkezine koymakta ve AR-GE çalışmalarına ağırlık vererek aynı kullanım oranında daha az enerji tüketen ürün ve hizmetler ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla ilgili yatırım ve araştırmalar, teknoloji, ürün veya sistemlerin aynı görevi daha az enerji tüketerek yerine getirmelerini sağlayan iyileştirmeleri içerecektir – üretilen ve yaygınlaştırılan enerji verimli cihazlar ve uygulamalar ise belirli bir amacı yerine getirmek için gereken enerjinin azaltılmasına yardımcı olacak, böylece enerji maliyetlerini düşürecek, çevre ve enerji bağımlılığı üzerindeki etkiyi azaltacaktır.

Enerji Tasarrufu Nedir?

Enerji tasarrufu ise enerji verimliliğinin aksine bireyler, haneler, kuruluşlar veya uluslar tarafından kullanılan toplam enerji miktarını azaltma sürecine verilen genel bir kavramı ifade eder.

Enerji tasarrufu AR-GE araştırmalarından ziyade var olan teknolojilerin ve imkanların daha etkili ve dikkatli tüketilmesini, kullanılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla enerji tasarrufu, günlük davranış bütünlerinin değiştirilmesini, daha verimli uygulamaların benimsenmesini ve enerji tasarruflu cihazların veya teknolojilerin günlük hayata adapte edilmesini içerir. Bu sayede enerji israfını en aza indirme, enerji maliyetlerini düşürme ve yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan talebi azaltmayı hedefleyen enerji tasarrufu yöntemleri, düşük maliyeti ve uygulama kolaylığı ile enerji bağımsızlığına önem veren çok sayıda devletin ve kuruluşun desteklediği yöntemler arasında yer almaktadır.

Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Peki bu iki kavram arasındaki fark tam olarak nedir, nasıl açıklanabilir?

Özetle enerji verimliliği temel olarak, aynı düzeyde hizmet veya çıktı sunarken daha az enerji kullanmak için teknolojileri, sistemleri veya ürünleri geliştirmeye odaklanır. Genellikle enerji kullanımını optimize etmek için yenilikçi tasarımların, malzemelerin ve teknolojilerin uygulanmasını içerir. Öte yandan, enerji tasarrufu, davranış değişiklikleri yoluyla enerji tüketimini azaltmaya ve günlük yaşamımızda enerjiyi kullanma yöntemlerimizi değiştirmeye odaklanır.

Daha basit bir ifadeyle, enerji verimliliği ekipman ve süreçleri iyileştirerek “aynı şeyi yapmak için daha az enerji kullanmak” ile ilgilenirken, enerji tasarrufu “enerjiyi yalnızca gerekli olduğunda kullanmak” ve genel enerji kullanımını en aza indirmekle ilgilidir. Hem enerji verimliliği hem de enerji tasarrufu, enerji tüketimini azaltmak, enerji maliyetlerinden tasarruf etmek ve çevresel etkileri azaltmak gibi aynı hedefleri paylaşmaktadır – dolayısıyla yeni üretilen teknolojilerin bu iki esası da dikkate alarak AR-GE çalışmalarına devam etmesi avantajlı olacaktır.

Free Energy Box, başta Türkiye olmak üzere bağımsız ve yeşil enerji devrimini gerçekleştirmeyi hedefleyen tüm ülkelerin bu hedeflerini sürdürülebilir ve üstün teknoloji yöntemleri ile yürüyebilmesini sağlayan bir sistemler bütünüdür. Dünyanın ilk havayı, su kaynaklarını, toprağı kirletmeden çalışan, sıfır karbon salınımı ile üretilen, %100 çevre dostu, kesintisiz ve sınırsız enerji üretme teknolojisi olan Free Energy Box, kurulum ve kullanım kolaylığı ile yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Türkiye’den dünyaya açılarak geniş kitlelerin yeşil ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Free Energy Box, vizyonunu geleceğe odaklamış ve bu doğrultuda çözüm ortağı olmaya her geçen gün erişilebilirliğini ve portföyünü arttırarak devam etmektedir.