makale arama...

Temiz Enerji: Kapsamı ve Kaynakları

Temiz Enerji: Kapsamı ve Kaynakları

Temiz enerji, çevre üzerinde çok az olumsuz etkisi olan veya hiç olmayan çeşitli enerji kaynaklarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Genellikle yenilenebilir enerji kaynakları ile benzer enerji kaynaklarını kapsayan temiz enerji segmenti, kömür, doğalgaz ve türevi fosil yakıtlara alternatif olarak değerlendirilmekte ve bu tip klasik yakıtların yarattıkları sorun sebebi ile her geçen gün artan yatırım ve talep ile desteklenmektedir. Temiz enerji kaynaklarının kapsamına, güneş, hidro ve rüzgar enerjisi gibi geleneksel kaynakların yanı sıra biyokütle ve jeotermal gibi daha yeni teknolojileri de girmektedir. Aynı zamanda belirtmek gerekir ki nükleer enerji de, her ne kadar yenilebilir enerji klasmanına girmese de, çevreye etkileri çok sınırlı olduğu için temiz enerji klasmanına girmektedir.

Temiz, Yani Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi Nedir?

Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostu, sürdürülebilir olmaları ve geleneksel enerji kaynaklarına göre birçok fayda sağlamaları nedeniyle önemlidir. Aynı zamanda önemli çok sayıda kişi ve kurum, geleneksel fosil yakıtlara sürdürülebilir ve çevre dostu bir alternatif sağladığı için temiz enerjinin dünyanın enerji krizini çözmenin anahtarı olduğuna inanmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, tasarruf edilmesine, istihdam yaratılmasına ve kamu sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları geleneksel fosil yakıtlara kıyasla daha temiz ve daha güvenilir bir enerji kaynağı olmaları ile de ön plana çıkmaktadır.

Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynakları sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmanın önemli birer parçası haline gelmektedir zira yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, sera gazı emisyonlarını azaltmanın – dolayısıyla küresel iklim değişikliği ile mücadele etmenin – en etkili yollarından biridir. Bu durumun sebebi kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması atmosfere zararlı emisyonlar salarak iklim değişikliğine katkıda bulunurken yenilenebilir enerji kaynaklarının sera gazı yaymadan elektrik üretmesidir.

Sera gazı yayann yöntemlere yönelmeden enerji üretmmek ve günlük hayatımızı devam ettirmek enerji tasarruflu aletler kullanarak, evleri yalıtarak ve alternatif enerji üretim ve tüketim yöntemlerini hayata geçirerek gerçekleştirilebilmektedir.

Bahsi geçen alternatif enerji üretim metodları arasında devrim niteliğinde bir işe imza atan Free Energy Box; dünyada ilk kez yöntemle havayı, su kaynaklarını, toprağı kirletmeden çalışan, sıfır karbon salınımı ile üretilen, %100 çevre dostu, kesintisiz ve sınırsız enerji üreten bir ürün olma özelliğini taşımaktadır.
Free Energy Box’un günlük hayata entegrasyonu ile sağlanan enerji tasarrufu miktarı sayesinde kullanıcılar hem sürdürülebilir bir hayata dair önemli bir adım atmakta, hem de ergonomik yaşam koşullarına sahip olabilmektedir. Dünyada her geçen gün artan enerji talebi de göz önüne alındığında Free Energy Box projesi hem toplumsal hem de bireysel faydalarıyla öne çıkmakta ve günümüz sorunlarına cevap verebilme kapasitesini taşımaktadır.