makale arama...

İlk Müdahalede Enerji Güvenliği

Ülkemiz 6 Şubat 2023 sabahı ile beraber girdiği yıkıcı sürecin yaralarını sarmaya devam ediyor. Free Energy Box olarak özel sektör, kamu kuruluşları, STK’lar ve özverili vatandaşlarımızın bölge için gösterdikleri özveriyi gururla takip ediyor, bu yaraları birlikte saracağımıza inanıyoruz.

Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği bu günlerde, bildiğimiz en iyi iş olan sürdürülebilir enerji kaynakları konusundaki çalışma ve projelendirmelerimizin afet yönetimi alanında ileride ne gibi faydaları olabileceğini detaylandırmak ve gelecek için attığımız adımların afet yönetimi sürecinde ne gibi faydaları olabileceğini aktarabilmeyi umuyoruz.

Bu sayede bir sonraki afete hazır olmak için elimizden geleni yapmaya devam edebileceğimize inanıyoruz, zira afet bölgelerinde en hızlı etkilenen unsurlardan biri enerji kaynakları ve bu kaynakların çeşitli binalara, ekipmana ulaşmasını sağlayan altyapı sistemleri olmaktadır.

Her ne kadar dayanıklı inşa edilirlerse edilsinler, bu tip enerji sistemlerin doğasında olan hassaslık ve sistemlerin genellikle büyük bölgeleri yerin altından ve üstünden çok sayıda kablo ve benzeri ekipmanla kaplaması bu ekipmanların zarar görmesini, kaçınılmaz kılmasa da, yüksek olasılıklı bir sonuç haline getirmektedir. Dolayısıyla, saniyelerin bile önemli olduğu, son derece modern ve enerji talebi yüksek ekipmanların kullanıldığı bu gibi durumlarda enerji kaynaklarına sürdürülebilir ulaşım sağlamak tahmin edileceği gibi oldukça önemlidir.

Müdahale Bölgesinde Enerji Hangi Alanlarda Gereklidir?
Afet bölgelerinde, tıbbi ekipmana ve aydınlatmaya güç sağlamak, iletişim sistemlerine güç sağlamak, geçici sığınaklar için elektrik sağlamak, sel suyunu gidermek için pompaları çalıştırmak ve diğer temel faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için enerjiye ihtiyaç vardır. Ek olarak, acil durum müdahale araçlarına ve ekipmanına, su ve sanitasyon sistemlerine, gıda dağıtım merkezlerine, hastaneler, polis karakolları ve itfaiye istasyonları gibi kritik altyapılara güç sağlamak için elektrik üretmek için enerji kullanılması gerekmektedir. Aynı zamanda, arama ve kurtarma operasyonlarına güç sağlamak veya müdahale bölgesinde yer alan enkazları, hasarlı yapıları kaldırmak için enerji kullanılabilir. Bu tip işlemler için portatif kaynaklar gerektiği gibi daha büyük kapsamlı, sürdürülebilir kaynaklar sayesinde bölgede kalıcı güce sahip olunabileceği de bilinmektedir.

Kısaca afet bölgelerinde temel ihtiyaçların karşılanması ve temel hizmetlerin sağlanması için enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji olmadan, bu operasyonların çoğu mümkün olmamakta, veya istenildiği gibi idame ettirilememektedir.

Free Energy Box olarak 4 mevsimi yaşayan, iklim değişikliğinin ortasında bulunan ve acı bir şekilde hatırladığımız üzere fay hatlarının üzerinde yer alan ülkemiz başta olmak üzere dünyadaki tüm toplumların ve ülkelerin böyle acılar yaşamaması için enerji güvenliği ve sürdürülebilirliği konusunda projelendirmeler yapmaya özen gösteriyoruz. Toplumumuzun ve şehirlerimizin gereksinimlerini tahmin etmeye çalışıyor, ve bir can için yılmaksızın çalışan ekiplerimize elimizden gelen desteği sağlayabilmeyi umuyoruz.

Tekrar başımız sağolsun Türkiye.