makale arama...

Erişilebilir, Temiz Enerji Kavramı ve Önemi

Toplumların nicelik ve nitelik olarak genişlemesi çok sayıda fırsatı ve gereksinimi de beraberinde getirmektedir. Her ne kadar genç, atılgan ve uluslararası sistemlere entegre nüfuslara sahip ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda geliştiklerinden söz edilebilse de, bu gelişmenin karşılanması için tüm nüfusa yayılması beklenen etkili politikaların uygulanması gerekmektedir. Günümüzde belki de en önemli konulardan biri olan enerji ve enerjiye temiz, sürdürülebilir ve makul erişim süreçleri de bu kapsamda değerlendirilmekte olup, hem yerel hem de uluslararası kamuoyunun gündemini yoğun olarak meşgul etmektedir.

Peki erişilebilir enerji tam olarak nedir? Bir enerji kaynağı hangi koşulları sağladığına erişilebilir olmaktadır ve bu enerjinin temiz enerji kaynaklarından üretilmesinin önemi tam olarak nasıl açıklanabilir?

Erişilebilir Enerji Nedir?

Uluslararası Enerji Ajansı, erişilebilir ve temiz enerjiyi şu şekilde tanımlar:

* Satın alınabilir – tüketiciler ve işletmeler için karşılanabilir enerji.
* Güvenilir – ihtiyaç duyulduğunda mevcut olan ve güvenilebilen enerji.
* Çevresel olarak sürdürülebilir – minimum çevresel etkiye neden olan enerji.

Yani erişilebilir ve temiz enerji, temel olarak uygun fiyatlı, sürdürülebilir bir sistem ile dağıtımı sağlanan ve çevreyi kirletmeyen bir enerjidir. Bu tür enerji genellikle güneş, rüzgar ve su gücü gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilir. Ayrıca bu kapsamda ele alınan enerji kaynaklarının geliri ve toplumsal konumu ne olursa olsun herkes tarafından rahatlıkla ve kesintisiz erişilebilir olması gerekmektedir.

Erişilebilir ve temiz enerji, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele için önemlidir. Enerji güvenliğinin sağlanması ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması açısından da oldukça önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Erişilebilir ve temiz bir enerji geleceğine geçiş, kamu politikasındaki değişikliklerin yanı sıra araştırma ve geliştirmeye önemli bir yatırım gerektirecektir. Bununla birlikte, erişilebilir ve temiz enerjinin faydaları açıktır ve geçiş süreci şimdiden başlamıştır. Buna hem kamu hem de özel yatırım dahildir. Aynı doğrultuda hayata geçirilecek ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden politikalar ve düzenlemeler geliştirmek de gereklidir. Bu adımları atarak, herkesin uygun fiyatlı, temiz enerjiye erişebildiği bir geleceğe daha da yaklaşabiliriz.

Free Energy Box, başta Türkiye olmak üzere bağımsız ve yeşil enerji devrimini gerçekleştirmeyi hedefleyen tüm ülkelerin bu hedeflerini sürdürülebilir ve üstün teknoloji yöntemleri ile yürütebilmesini sağlayan bir sistemler bütünüdür. Dünyanın ilk havayı, su kaynaklarını, toprağı kirletmeden çalışan, sıfır karbon salınımı ile üretilen, %100 çevre dostu, kesintisiz ve sınırsız enerji üretme teknolojisi olan Free Energy Box, kurulum ve kullanım kolaylığı ile yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Türkiye’den dünyaya açılarak geniş kitlelerin yeşil ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Free Energy Box, vizyonunu geleceğe odaklamış ve bu doğrultuda çözüm ortağı olmaya her geçen gün erişilebilirliğini ve portföyünü arttırarak devam etmektedir.